ABANS DE MARXAR

PAPERASSA

VISAT

Per  viatjar a Austràlia és necessari demanar un visat abans d’entrar al país.

Els ciutadans espanyols, de moment només poden demanar visat de turista o d’estudiant. Cal visitar el web  per a més informació i per estar al corrent de possibles avanços en el pacte entre Espanya i Austràlia perquè el ciutadans espanyols puguin accedir al WHV (Working Holiday Visa). Mentre es decideixen a pactar, crec que el TOURIST VISA (Subclass 676) és el més interessant par a aquells que volen visitar el país.

Aquí teniu els Visats principals :

TOURIST VISA / Visat Turista

    • ETA (VISITOR)(Subclass 976) : Visat electrònic. Per ciutadans no Australians. Permet fer turisme i estudiar de manera puntual. No es pot treballar. Gratuït. Estància de 3 mesos.
    • EVISITOR (Subclass 651) : Visat electrònic. Per ciutadans no Australians. Permet fer turisme i negocis.  No es pot treballar. És Gratuït. Estància de 3 mesos.
    • TOURIST VISA (Subclass 676) : Per ciutadans no Australians. Sol·licitar Visat des de fora o des d’Austràlia, per extendre el Visat.  Permet fer turisme i també estudiar durant menys de 3 mesos. No es pot treballar. Té un cost de 100AU$, i de 240 AU$ per extendre el Visat des del Continent. Estància de 3 mesos, prorrogable a 6 i fins a 12 mesos. Cal sol·licitar el nou visat almenys dues setmanes abans que el visat vigent caduqui. *Hi ha també la modalitat SPONSORED FAMILY VISITOR VISA (Subclass 679) però el viatjant només es pot instal·lar a casa del seu amfitrió.
  • STUDENT VISA : Si escolliu aquesta opció, de ben segur que podreu entendre la info al  web oficial.
  • WORKING HOLIDAY VISA (WHV) (Subclass 417) : Per a Ciutadans entre 18 i 30 anys, amb passaport dels països següents / Para ciudadanos con pasaporte de los paises siguientes: Belgium, Canada, Republic of Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hong Kong, Republic of Ireland, Italy, Japan, Republic of Korea, Malta, Netherlands, Norway, Sweden, Taiwan and United Kingdom. Sol·licitar des de fora del país. Permet fer turisme i treballar durant un màxim de 6 mesos per empresa. També es pot estudiar per un màxim de 4 mesos. Es pot extendre el visat amb un segon WHV si es treballa durant 3 mesos en specified work in regional Australia. Estància de 12 mesos. Té un cost de 195 AU$.

PASSAPORT, DNI, VISAT

Assegureu-vos que teniu el Passaport i DNI en regla. No sé per quans mesos ha de ser vàlid el Passaport i DNI en el moment d’entrada al país, però jo miraria que durés almenys 1 any.

Portar el DNI a part del Passaport és importat ja que a Duanes poden tenir problemes a l’hora de llegir la part magnètica del Passaport d’alguns països, com ara França, i en aquest cas el DNI és de gran ajuda!!

Porteu evidentment el vostre nº de confirmació de Visat! Jo imprimiria el full sencer per si les mosques!

ASSEGURANÇA VIATGES 

És convenient marxar amb una assegurança de viatges que et cobreixi possibles maldecaps mèdics, etc. Eus aquí uns exemples d’empreses que ofereixen quest servei. Toothbrush Nomads van marxar a Austràlia amb ASFE. Jo els faria cas a aquestes viatgeres experimentades! Ho he mirat, pels que tenen nacionalitat espanyola, el preu és el mateix!

ASFE: Junior’ Expat = 397 € / any, tot inclòs

RACC: Viatger semestral i anual = 823,69 € (no socis) /any, tot inclòs

MAPFRE : Segur Viaje Temporal = 700 €  aprox. / any, pel mínim indispensable

PERMIS INTERNACIONAL DE CONDUCCIÓ

Per conduir per Austràlia necessitareu amb vosaltres el Permís internacional. Us adjunto la info de com aconseguir-lo! Ben fàcil! Està en castellà !

El permiso internacional de conducción es necesario para poder conducir temporalmente por el territorio de países que no sean miembros de la Unión Europea y que no hayan adoptado el modelo de permiso previsto en los Convenios de Ginebra o Viena. Se compone de una cubierta o cartulina de color gris en forma de tríptico y 16 páginas, en donde, en diferentes idiomas (español, alemán, inglés, francés, italiano, portugués, árabe y ruso), constan los datos personales del titular y de los permisos que posee. Este tipo de permiso tiene una validez de 1 año y no es válido para conducir en el país que lo expide (en nuestro caso, en España).

Se expide a petición del interesado en las Jefaturas Provinciales y Locales de Tráfico (La Campana, Barcelona). Tiene un coste de 9, 40 €

REQUISITOS 

Ser titular de un permiso de conducción que esté vigente.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

•             Solicitud en impreso oficial

•             Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de Residencia en vigor

•             Original y fotocopia del permiso de conducción original

•             Dos fotografías actualizadas, de 35 x 25 mm

CARNET ALBERGUISTA / YOUTH HOSTEL CARD

Pels que voleu anar d’albergs cal fer-se el carnet d’Alberguista. Només heu d’anar al punt juvenil o alberg més proper i demanar-lo! Si no us el feu aquí també ho podeu sol.lucionar un cop allà en qualsevol YHA.

>30 anys = 5 €

<30 anys = 12 €

PER  + INFO

REAJ

HIHOSTELS

Anuncis